Saffira Rijkee, freelance journalist en tekstschrijver
Curriculum vitae

Deadline overschreden, journalist overleden is mijn credo. Ik werk goed onder druk, houd van het gevoel iets perfect afgerond te hebben. Ik weet wat ik wil, wat ik niet wil en ben van mening dat het belangrijk is dat je plezier hebt in wat je doet. En dat heb ik. Na vier jaar ondernemen heb ik een leuke schare vaste opdrachten verzameld. Daarnaast komen er regelmatig losse klussen op mijn pad. Hieronder een opsomming van wat ik doe, of gedaan heb. 

De meeste opdrachten die u hier ziet voer ik wekelijks of maandelijks uit.

Tijdschrift - SOOOG Magazine 
Voor Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen mocht ik net als voor Stichting de Hoven en voor VNN een heel nieuw tijdschrift opzetten dat bedoeld is voor ouders, personeel en relaties van de stichting. Het SOOOG Magazine is een kleurrijk blad dat aandacht besteed aan ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, opvoeden, het belang van lezen, onderwijzen in een krimpgebied, mooie boeken en nog veel meer. Ik verzorg de redactie van het blad en schrijf alle hoofdartikelen. SOOOG Magazine komt twee keer per jaar uit.Tijdschrift - Deurgoan  
Voor Stichting De Hoven, een organisatie die thuiszorg, ondersteuning van mantelzorgers en verpleeg- en verzorgingshuizen biedt, heb ik in 2012 het relatiemagazine Deurgoan opgezet. Deurgoan staat voor het Groningse 'Doorgaan', dat verwijst naar het motto van Stichting de Hoven: mensen zoveel mogelijk door laten gaan met het leven dat ze gewend waren. Deurgoan is een mooi blad, vol interviews met mensen uit alle lagen van de zorg, ouderen zelf, mantelzorgers en vrijwilligers en met achtergrondverhalen over de ontwikkelingen in zorgland. Het komt twee keer per jaar uit en ik verzorg alle hoofdartikelen.

 

 

Tekstredactie - Boek
Voor kinderboekenschrijfster Marije Fokkens uit San Francisco redigeerde ik het manuscript van haar boek Kofi en Rosanna.

Krant - NDC Mediagroep 
In drie weken tijd een volledige projectkrant van 16 pagina's realiseren was een hele klus, maar wel een leuke. Onderwerp van deze krant was de Tuin & Kunsttiendaagse editie 2011, ik verzorgde voor 12 pagina's de interviews en teksten en redigeerde alle pagina's. 
  
Tijdschrift - Bedrijf en Voetbal 
Dit blad, over het plaatselijk legendarische bedrijvenvoetbalevenement dat al meer dan een kwart eeuw georganiseerd wordt, heb ik in 2011 samen met de vormgever helemaal opgezet en voorzien van interviews en teksten. Dit jaar wordt alweer de vijfde editie van dit blad.
  
Webteksten
www.galeriehetraadhuis.nl  
www.juditasoban.nl 
www.denootjestrommel.nl 
  
Kort verhaal - Editie Enigma 
Voor het tijdschrift Enigma kreeg ik de opdracht een kort, fictief verhaal te schrijven van 3800 woorden, geschikt voor vrouwen in de leeftijd van 30 tot 65 jaar. Het werd mijn verhaal ‘Een middag op zolder'. Ik kreeg bovendien het verzoek om meer verhalen van mijn hand, dus deze samenwerking wordt ongetwijfeld vervolgd. 
  
Tijdschrift: Omslag - VNN 
Voor deze organisatie, Verslavingszorg Noord-Nederland, ben ik vanaf september 2010 met een leuke groep mensen bezig geweest een volledig nieuw relatieblad op te zetten, dat in februari 2011 voor het eerst verscheen. Het blad wordt verspreid onder cliënten, medewerkers en stakeholders. Ik heb me bezig gehouden met de inhoud van het blad, de wijze waarop deze inhoud de vrij brede doelgroep zo goed mogelijk aanspreekt, en voor de eerste twee uitgaven heb ik gefungeerd als eindredacteur. Nu schrijf ik voor elke editie het coververhaal en een vast rubriek. 
  
Webteksten - Ajobforall 
Voor deze website heb ik alle teksten geschreven, zowel in het Nederlands, als in het Engels. Ajobforall.com is een internationaal bedrijf dat Europese vacatures aanbiedt aan serieuze, hoger opgeleide werkzoekenden. Later heb ik de algemene voorwaarden geschreven, eveneens in het Nederlands en in het Engels. 
  
Tekstredactie - Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 
Voor Stichting SOOOG redigeer ik bestuursverslagen, managementrapportages en alles wat er tussendoor aan tekst geperfectioneerd moet worden. 
  
Tekstredactie - boek: Johan Been, rasverteller uit Brielle 
In 2009 heb ik een aantal maanden intensief samengewerkt met Jenneke Groeneveld, schrijfster van het in oktober 2010 bij uitgeverij Kluitman verschenen boek Johan Been, rasverteller uit Brielle. Groeneveld had al ontzettend veel tijd in haar biografische werk zitten, maar de deadline naderde en ze worstelde nog met een aantal stroeve passages. Ik keek hier met een frisse blik naar en herschreef beetje bij beetje bepaalde delen van het manuscript. 
  
Projectplannen - Stichting Arbeid en Participatie Vluchtelingen 
In opdracht van deze stichting schreef ik vier uitgebreide projectplannen, achtereenvolgend voor een ‘Project ter sociale activering van oudere vluchtelingen', een ‘Scholings- en banenmarkt', een ‘Leerwerkloket' en een ‘Onderneminghuis voor vrouwelijke vluchtelingen'. Alle plannen schreef ik volgens het SMART-principe en paste ik waar nodig aan de richtlijnen van aan te schrijven fondsen aan. Hiernaast heb ik het werkplan van SAPV helemaal geredigeerd en waar nodig herschreven. 
  
Nieuwsbrief - Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. 
Voor dit bedrijf verzorg ik de tweemaandelijkse, naar opdrachtgevers uitgaande nieuwsbrief, met daarin nieuwtjes, korte interviews en voor klanten interessante weetjes. 
  
Tijdschrift - Arbo Rendement 
Voor dit tijdschrift voor de arboprofessional heb ik een informatief artikel geschreven over preventie van beroepsziekten. 
  
Webteksten - Gezondheidportaal, Ikwerkgezond.nl 
Voor Arbo coördinatiecentrum Excint heb ik onder zeven verschillende gezondheidsthema's uitvoerige, informatieve teksten geschreven of bestaande teksten geredigeerd. Ook heb ik de algemene pagina's van de site herschreven. In totaal ging het om zo'n zestig pagina's tekst. 
  
Webteksten - Liefde en Relatie, Romantischcadeau.nl 
Voor deze website schreef ik drie jaar lang prikkelende, dromerige, maar ook humoristische artikelen die af en toe wat neigen naar een column, allemaal over de liefde. 
  
Krantenartikelen - Noorderkrant 
Iedere week schreef ik sinds 2009 voor deze regionale krant van NDC Mediagroep een aantal artikelen. Vaste prik waren de artikelen over de stand van zaken in de gemeentepolitiek en het wekelijkse interview van zo'n 700 woorden, waarvoor ik altijd  op zoek was naar opvallende mensen/stichtingen/bedrijven, enz., met een verhaal. Daarnaast schreef ik achtergrondartikelen over uiteenlopende onderwerpen. Na 5,5 jaar moest ik half 2014 het stokje helaas overdragen omdat de wekelijkse deadline in combinatie met mijn andere opdrachten en de zorg voor mijn dochters steeds moeilijker te halen was. Ik kijk met veel plezier terug op mijn samenwerking met de redacteuren van de Noorderkrant.
Levensloop & webteksten - Sabine Kleiren 
Aan de hand van een paar intensieve interviewsessies schreef ik voor deze particuliere klant een compacte versie van haar levensverhaal. Kleiren is een kunstenares die een groot deel van het jaar in China woont en werkt.