Saffira Rijkee, freelance journalist en tekstschrijver
VAR-wuo

Als zelfstandig journalist heb ik voor het hele jaar een VAR-wuo: een Arbeidsverklaring winst uit onderneming. Dat ik een VAR-wuo heb, houdt voor u als opdrachtgever in dat u geen loonbelasting/premie volksverzekeringen (loonheffing) en premies werknemersverzekeringen in hoeft te houden. U loopt niet het risico dat de Belastingdienst achteraf loonheffing naheft of premies werknemersverzekeringen oplegt voor onze arbeidsrelatie. Voorwaarde is dat u een kopie van mijn VAR en van mijn identiteitsbewijs in uw bezit heeft. Beide geef ik u wanneer we een samenwerking aangaan.